Integrert Skips navigasjons bro, Vision 2100 VMSVT, produsent: Litton Marine Systems

amaran navigasjons broanglo nordic design © 2002