designprosessen

AND kan tilby profesjonell design assistanse gjennom alle stadier av den kreative designprosessen.

 • Fra design management til konseptualisering, planlegging og frem mot produksjon og salgsrealisering.

 • Felles produktidentitet.

 • Face-lift av produkter for merkevarer og revitalisering av produkter med tapte markedsandeler.

 • Produktgrafikk og varemerking.

Viktige forutsetninger for en god designprosess.

 • Planlegging og integrering av designprosessen innenfor bedriftens produktutviklingsstruktur.

 • Skape et funksjonelt design brief som kan formulere mål, parametre og forventninger til produktet(ene) som er under utvikling.

 • Identifisering av markedet(er) og relevant konkurranse.

 • Tilgang til relevant informasjon om eksisterende produksjons- prosesser og oppdaterte teknologiske nyvinninger.

 • Menneskelige faktorer i relasjon til man/maskin tilpasset produktet(ene) som er under utvikling.


I tillegg til dette kan det bli spørsmål om spesifikasjonskrav som kreves av f.eks. klassifikasjons- eller patentbyråer for typegodkjenning.visualiseringsprosessen. (Designprosessen i produktutvikling).

 1. Idéskisser og konsepter, 2D og 3D visualisering, proporsjonsskisser og/eller modell(er) i papp med understøttende teknisk informasjon og ergonomiske studier.

 2. Evaluering av de forskjellige idéene og konseptene i samtaler og møter med alle involverte parter.

 3. Konklusjoner, eventuelle modifikasjoner og forberdinger.

 4. Prototype: Dimensjonsriktig målsetting og beskrivelse av produktet(ene).
  For: Bygging av blokkmodell og/eller funksjonerende prototype. Analyse av mekanisk og elektrisk konstruksjon.

 5. Håndterbar blokkmodell/prototyp i målestokk 1:1.
  For: Produktforståelse og vurdering, Evaluering av menneskelige faktorer, Konstruksjonsanalyse av produktet, Markedsundersøkelse, Fotografering og før-salgsbrosjyrer for markedsføring.

 6. Evaluering og tilbakemelding relatert til den håndterbare1:1 modellen/prototypen om at produktutvikling er ivaretatt og eventuelt føre til forbedringer

 7. Støtte og veiledning om industridesign gjennom alle stadier for å sikre kontinuitet av konseptet fra produktkonstrukjsjon til serieproduksjon og salg.
anglo nordic design © 2002