filosofien

AND sitt siktemål er å forsterke det symbiotiske forholdet mellom produsent og den potensielle kjøpers krav, (om det gjelder bedrifters eller enkeltmenneskers behov), ved å designe produkter som både tar hensyn til og tilpasser seg begge parters forhåndskrav.

For å oppnå dette målet kan AND, som en ingrert del av et utviklingsteam og med sin nyskapende fagutdannelse og lange erfaring, tilby industridesign løsninger som avstemmer intuitiv eleganse med målrettet markedsforståelse og hvor sluttresultatet er kommersielt suksessfulle produkter.

Spesiell vekt legges på alle typer elektroniske produkter med tilhørende kapslinger.

AND har en imponerende teft for design av produkter med lang holdbarhet på markedet.anglo nordic design © 2002