tilbud (et typisk tilbudseksempel)

Samarbeidsavtale melllom: Alpha Instruments International and Anglo Nordic Design AS / John R. Houghton

Prosjekt: Laser calibration unit/LCU 2000+

Designarbeidet vil bli delt i 3 faser.

Fase 1:
Produktkonsept, skisseforslag og idéer til forskjellige løsninger.
Arbeidstid: 80 @ NOK 680,- total NOK 54.400,-

Delt i to trinn ā 40 timer.

Dersom oppdragsgiver ønsker å avslutte samarbeidet etter fase 1 fraskriver designeren seg ethvert ansvar når det gjelder den videre utvikling av prosjektet.

Start:

Første presentasjon:
Fase 2:
Modifikasjoner. Det utvalgte forslag utarbeides I detaljerte arbeidstegninger
Arbeidstid: 80 @ NOK 680.- total NOK 54.400,-

Eventuelle modeller/prototyper spesifiseres spesielt m.h.t. priser og leveringstider. Alle prototyptegninger må sjekkes av oppdragsgiver.

Fase 3:
Modifikasjoner
Follow-up
Graphics etc.
Arbeidstid: 80 @ NOK 680,- total NOK 54.400,-

Alle faser forutsetter at alle relevante opplysninger om prosjektet er gjort kjent for designeren i god tid på forhånd.

Alle kostnadsoverslag I hver enkelt fase er eks. materialer, omkostninger, reise- og møtetid.

Alle priser er eks 23% m.v.a.

Betalingsbetingelser: Netto pr. 15 dager.

Rettigheter ifølge loven om opphavsrett.

Sted: Billingstad Dato:

Oppdragsgiver:


Anglo Nordic Design AS:


NO 922752 826 MVA
anglo nordic design © 2002